ยางกั้นน้ำ (Rubber Water stop)

       บริษัท แสงไทยผลิตยาง จำกัด เป็นผู้ผลิตยางกั้นน้ำทุกประเภทและทุกขนาดสำหรับใช้ในงานวิศวกรรมโยธา เช่นการวางเชื่อมระหว่างรอยต่อของคานกับพื้น หรือผนังกับผนังที่มีการสั่นสะเทือนค่อนข้างสูง,งานป้องกันการไหลซึมของน้ำระหว่างรอยต่อคอนกรีต ตามมาตรฐาน มอก. 1135-2534 ยางกันซึม (Rubber Water Stop) วอเตอร์สต๊อป, ยางวอเตอร์สต๊อป,รับเบอร์วอเตอร์สต๊อป ใช้ป้องกันน้ำซึมระหว่างงานก่อสร้างทั่วไป เช่น เขื่อน ฝาย ประตูปิด - เปิดน้ำ สระว่ายน้ำ ผนังกั้นน้ำ ชั้นใต้ดิน ใช้ระหว่างรอยต่อของคอนกรีต เพื่อป้องกันน้ำซึมระหว่างรอยต่อ มีทั้งแบบมาตราฐานตามสเปกของกรมชลประทาน และสามารถผลิตตามแบบอื่นๆ ผลิตตามมาตราฐาน AASHTO, DIN7865 มาตราฐาน มอก. 1135-2544 และมาตราฐานกรมชลประทาน

 

 

Visitors: 32,694