ท่อยาง ดูด - ส่ง ปูน

 CEMENT/SAND SUCTION AND DISCHARGE HOSE: ท่อยางดูดและส่ง/ ปูน แบบ ท่อ Built-in


การใช้งาน:ใช้สำหรับดูดและส่งปู และวัสดุอื่นๆ ที่มีการขัดถูเสียดสี
Size ( ID )
ท่อชั้นใน:ยางธรรมชาติหรือยางสังเคราะห์ชนิดที่ทนต่อการขัดถูเสียดสี
INCHmm
250
ชั้นวัสดุเสริมแรง:ชั้นวัสดุเสริมแรงประกอบด้วยโครงสร้างเหล็ก และชั้นผ้าใบ
376
ชนิดที่มีความต้านทานต่อแรงดึงสูง4100
ท่อชั้นนอก:ด้านนอกหุ้มด้วยยางสังเคราะห์ชนิดที่ทนต่อสภาพอากาศ5125
6150
หน้าแปลน:สามารถผลิตได้ทั้งแบบไม่มีหน้าแปลน และแบบมีหน้าแปลนแบบสวม8200
หรือ built-in ตามมาตรฐานต่างๆ เช่น PN10, PN16, ANSI, มอก. และ JIS10250
ลักษณะผิว:ผิวเป็นลายผ้า , ผิวเรียบ หรือ ผิวเป็นลอน12300
14355
ขนาด ID ของท่อ:2 นิ้ว – 28 นิ้ว16400
20500
ความยาวสูงสุด:20 เมตร24600
สี:ดำ28700
Safety factor:3:01

CEMENT/SAND SUCTION AND DISCHARGE HOSE: ท่อยางดูดและส่ง/ ปูน แบบ ท่อเปล่า


การใช้งาน:ใช้สำหรับดูดและส่งปูน และวัสดุอื่นๆ ที่มีการขัดถูเสียดสี
Size ( ID )
ท่อชั้นใน:ยางธรรมชาติหรือยางสังเคราะห์ชนิดที่ทนต่อการขัดถูเสียดสี
INCHmm
250
ชั้นวัสดุเสริมแรง:ชั้นวัสดุเสริมแรงประกอบด้วยโครงสร้างเหล็ก และชั้นผ้าใบ
376
ชนิดที่มีความต้านทานต่อแรงดึงสูง4100
ท่อชั้นนอก:ด้านนอกหุ้มด้วยยางสังเคราะห์ชนิดที่ทนต่อสภาพอากาศ5125
6150
หน้าแปลน:สามารถผลิตได้ทั้งแบบไม่มีหน้าแปลน และแบบมีหน้าแปลนแบบสวม8200
หรือ built-in ตามมาตรฐานต่างๆ เช่น PN10, PN16, ANSI, มอก. และ JIS10250
ลักษณะผิว:ผิวเป็นลายผ้า , ผิวเรียบ หรือ ผิวเป็นลอน12300
14355
ขนาด ID ของท่อ:2 นิ้ว – 28 นิ้ว16400
20500
ความยาวสูงสุด:20 เมตร24600
สี:ดำ28700
Safety factor:3:01

Visitors: 36,974